PRIVACY REGLEMENT VOOR KLANTEN

Privacy Reglement voor Klanten
Omdat de afrekeningen en betalingen via Forever Living gaan, volgt hier de privacy verklaring.

Wij willen de privacy en veiligheid van onze klanten graag waarborgen. We hechten er groot belang aan dat u tevreden bent over deze website. En u kunt alleen tevreden zijn als alle informatie die u via deze website uitwisselt, afgeschermd en beveiligd is. We willen u graag duidelijkheid geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Hieronder treft u ons beleid hieromtrent aan. Mocht u hier nog vragen over hebben, stuurt u dan alstublieft een e-mail naar info@foreverliving.nl. Dank u voor uw bezoek aan foreverliving.com! In onze voorwaarden geven we aan welke informatie wij opvragen, hoe we deze gebruiken en hoe we deze informatie beschermen. Alle informatie hierin heeft betrekking op Forever Living Products International, Inc. en al de dochterondernemingen wereldwijd, inclusief maar niet beperkt tot Forever Living.com, L.L.C. (hierna te noemen “Forever”).BESCHERMING VAN UW GEGEVENS Forever Living.com, L.L.C. (hierna te noemen “Forever Living.com”) gebruikt een secure server. SSL, de secure server software, versleutelt ALLE gegevens die u opgeeft, inclusief uw naam, adres en creditcard nummer, voordat deze gegevens naar ons toe worden gestuurd, en waardoor ze niet gelezen kunnen worden op de internetreis naar ons toe. Zodra we uw gegevens ontvangen, worden ze beschermd tegen toegang door onbevoegden. Dit doen we via de volgende stappen:

  • 1.) Firewall – Forever Living.com’s systemen worden 24 uur per dag door een krachtige firewall beschermd, die onbevoegde toegang blokkeert. Om toegang te krijgen tot gegevens, dient uw Web Browser het juiste protocol of de juiste taal kennen.
  • 2.) Versleuteling – Vanaf het moment dat uw gegevens vanuit uw computer naar ons toe worden verstuurd, wordt alle online toegang versleutelt. We gebruiken een aantal van de sterkste versleutelingsmethoden die voor commerciële doeleinden op het web beschikbaar zijn. Bij iedere gegevensoverdracht zal onze 128-bit versleuteling uw informatie in een gecodeerde reeks zetten, met miljoenen mogelijke combinaties, die door indringers vrijwel onmogelijk ontcijferd kan worden.
  • 3.) Wachtwoord bescherming – Uw account bij Forever Living.com wordt door een wachtwoord beschermd.
  • 4.) Tijdsgebonden log-off – Het Forever Living.com systeem zal u automatisch uitloggen van onze website na 30 minuten van inactiviteit. Dit reduceert het risico van toegang door derden tot uw gegevens via uw onbeheerde computer.
  • 5.) Toegang door medewerkers – De toegang tot klantgevoelige informatie voor onze medewerkers is beperkt tot deze personen die deze informatie zakelijk nodig hebben.

Hoewel wij alle redelijke stappen willen ondernemen om virussen, andere destructief materiaal en/of hackers te weren, kunnen noch willen wij garanderen dat deze website of materiaal dat van deze website wordt gedownload, hier vrij van is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor schade die aan het voorgaande is toe te schrijven. Forever Living.com kan al uw gegevens uitwisselen met bedrijven die ons diensten verlenen, inclusief bedrijven die buiten de Verenigde Staten actief zijn. Forever Living.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan externe bedrijven of verkopers bekendmaken met uitzondering van bedrijven die niet direct onder ons vallen, maar uit naam van ons optreden en persoonlijke informatie van ons ontvangen. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht de door ons verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.KOPEN MET UW CREDIT CARD Wanneer u producten via de website bestelt, vragen we u om uw naam, e-mail adres, postadres, credit card nummer, CVC code en vervaldatum. Met deze gegevens kunnen we uw bestelling verwerken en u informeren over de status van uw bestelling. Nogmaals, ter bescherming en beveiliging worden alle gegevens versleuteld voordat zij via internet worden verstuurd.ON-LINE INSCHRIJVEN Om de website voor reguliere bezoekers gebruikersvriendelijk te maken en hen speciale diensten te kunnen aanbieden, vragen we u zich te registreren. Een ieder die producten wil kopen, zowel Retail Customers als Forever Business Owners van Forever Living Products, kunnen zich registreren. Bij een dergelijke on-line registratie vragen we u uw naam, adres, credit card informatie, verzendgegevens, artikelnummer en algemene demografische gegevens. We gebruiken deze informatie om het gebruikersgemak van de website voor reguliere bezoekers te verhogen: a) Doordat reguliere gebruikers niet bij elk bezoek aan de website dezelfde gegevens hoeven in te geven. b) Doordat de website voor reguliere gebruikers gepersonaliseerd is, zullen zij persoonlijk welkom worden geheten, en zullen producten waarvoor zij interesse hebben getoond, worden aanbevolen. c) Wanneer uw e-mail adres in de opt-in lijst is gezet, wordt u via de e-mail nieuwsbrief op de hoogte gehouden over product specials en andere informatie over het bedrijf. U kunt te allen tijde de informatie die u in uw persoonlijke profiel heeft aangeven, inzien en wijzigen door in te loggen, en “Mijn Klantgegevens” aan te klikken.GEBRUIK VAN COOKIES Een cookie is een klein stukje tekst dat Forever Living.com gebruikt om u te herkennen. Cookies hebben soms een onverdiende negatieve reputatie omdat ze gebruikt worden om de identiteit van bezoekers van een website vast te stellen. Toch zijn cookies in die zin veilig omdat ze: (a) geen virussen op uw computer kunnen overbrengen. (b) andere computer servers ze niet kunnen lezen. (c) persoonlijke informatie niet door andere computers kan worden opgevraagd. Cookies geven ons aan dat u het bent als u opnieuw onze website bezoekt, zodat wij weten welke informatie u heeft aangegeven over uw wensen met betrekking tot het gebruik van onze website. We gebruiken cookies om uw bezoeken aan onze website te personaliseren. Cookies zijn eenvoudigweg een unieke identificatie mogelijkheid die wij alleen met u uitwisselen, en met niemand anders.GEGEVENS MET DERDE PARTIJEN UITWISSELEN Forever Living.com verkoopt, noch verhandelt, noch verhuurt uw gegevens aan een ongerelateerde derde partij. We geven geen klantinformatie aan derden die producten aan u zouden willen verkopen. Er zijn andere situaties waarin we de klantgegevens zoals we die volgens de wet verzamelen, aan derde partijen bekend geven. Derde partijen kunnen overheidsdiensten, rechtbanken of andere diensten zijn (ingevolge dagvaardingen of andere gerechtelijke processen), en ook die partijen waarmee u zelf aan ons heeft gevraagd om gegevens uit te wisselen. Wij kunnen de informatie die we verzamelen ook aan niet gerelateerde derde partijen die namens ons optreden, bekend maken, inclusief bedrijven die ons diensten verlenen zoals datacentra, technische systeem consultants en programmeurs of bedrijven die diensten en producten leveren.LINKS NAAR ANDERE WEBSITES Forever Living.com bevat links naar websites van derden. Deze websites geven onze klanten extra informatie waardoor uw aankopen via Forever Living.com nog voordeliger worden. Al deze websites werken onafhankelijk van Forever Living.com. Ze hebben allemaal hun eigen afzonderlijke beleid omtrent privacy en informatie. Forever Living.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor acties en beleid van deze onafhankelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch toepassingen van dergelijke websites.OPTING-OUT VAN EMAILS Forever Living.com verzamelt e-mail adressen op verschillende punten op de website. In de meeste gevallen worden deze e-mail adressen in een afzonderlijke database verzameld, met elk een eigen “opt-out” optie. In de meeste gevallen is het e-mail adres niet verplicht. Mocht u op een gegeven moment geen promotionele e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kunt u eenvoudigweg de “opt-out” optie in uw klantgegevens wijzigen.GARANTIEREGELING VOOR KLANTEN Klanten wordt 100% producttevredenheid gegarandeerd. Binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum kan een klant: (a) een nieuw, vervangend product ontvangen voor een product dat gebreken vertoont; of (b) de aankoop annuleren, het product retour zenden en een volledige restitutie ontvangen. In alle gevallen dient hiervan op correcte wijze mededeling te worden gedaan en is een bewijs van de aankoopdatum en het tijdig retour zenden van het product vereist, in te leveren bij de aankoopbron. Forever behoudt zich het recht voor om herhaaldelijke retourzendingen te weigeren. Als Forever producten worden gekocht van of via een Forever Business Owner, is die Forever Business Owner primair verantwoordelijk voor het tevredenstellen van de klant door omruilen van het product of restitutie van het geld. In het geval dat er een verschil van mening ontstaat, zal Forever vaststellen wat de feiten zijn en het probleem oplossen.UW GOEDKEURING Met het gebruik van onze website gaat u akkoord met de uitwisseling en het gebruik van uw gegevens die u verstrekt aan Forever Living.com. Als we besluiten tot een wijziging in ons privacy beleid, zullen we deze wijzigingen op deze pagina aangeven, zodat u altijd op de hoogte bent welke gegevens door ons verzameld worden en hoe we deze gegevens gebruiken.BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN We geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met of zonder beperkingen, noch garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, compatibel zijn, veiligheid, correctheid, volledigheid, gebruiksmogelijkheid, of het niet in overtreding zijn, ten aanzien van deze website of ten aanzien van enige informatie of producten die via het gebruik van deze website werden aangekocht. U bent zelf volledig verantwoordelijk, en aanvaart de risico’s van verlies, waaronder ook verlies van gegevens, die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Hoewel we alle redelijke stappen willen ondernemen om virussen en ander destructief materiaal te weren, kunnen wij niet garanderen dat deze website hier vrij van is. Wij garanderen niet dat deze website altijd onafgebroken en foutloos functioneert. Er kunnen vertragingen, leemtes, onderbrekingen en onjuistheden in de inhoud of andere materialen of goederen op deze website optreden.VRIJWARING U gaat ermee akkoord dat ForeverLiving.com, L.L.C. (inclusief zonder beperking de bestuurders, directeuren, medewerkers en gelieerde ondernemingen) gevrijwaard wordt van claims, schade en kosten, direct of indirect, gevolgschade of anders, die voortvloeien uit of op enigerlei verband houden met uw gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van deze website of enige hyperlinked website, of met enige informatie of producten die via het gebruik van deze website werden aangekocht, inclusief winstderving, staking van de bedrijfsvoering, verlies van programmatuur of andere gegevens, of anders. Tevens gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het gedrag van andere leden die aan deze website gerelateerd zijn, waaronder maar niet beperkt tot activiteiten die verband houden met prikborden, chat rooms of andere diensten die wellicht in de toekomst aangeboden zullen worden. U doet hierbij afstand van alle claims, gebaseerd op ofwel contractuele, product aansprakelijke of andere gronden, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheden van dergelijke schade. Sommige jurisprudentie maakt het niet mogelijk aansprakelijkheid of uitsluiting van geïmpliceerde garanties te beperken, derhalve is misschien niet het geheel van bovenstaande beperkingen op u van toepassing.SCHADELOOSSTELLING U gaat ermee akkoord Forever Living.com, L.L.C. (inclusief zonder beperking de bestuurders, directeuren en medewerkers) schadeloos te stellen bij claims en kosten, inclusief advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van deze website. Expliciet wordt hiermee zonder beperking ook bedoeld verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de aantasting of inbreuk van rechten van derden, inclusief intellectueel eigendom, of het achterlaten van lasterlijke of onrechtmatige informatie.SCHEIDBAARHEID Als enig deel van deze overeenkomst onwettig niet van toepassing is, zal dat deel in overeenstemming met de geldige wetgeving worden aangepast, waarbij de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo nauwkeurig mogelijk zullen worden weergegeven en waarbij de overige delen hun volledige geldigheid en effect zullen behouden.GEEF UW MENING Forever Living.com staat open voor uw reacties en vragen omtrent ons privacy beleid. Stuurt u een e-mail naar info@foreverliving.nl of neem contact op via het onderstaande adres: Forever Living Products Benelux T.a.v. Customer Support Postbus 99 3740 AB Baarn Nederland